top of page

Stikstofreductie voor betere natuur. Hoe dan?


Met grote verbazing zag ik “de stikstofkaart” langskomen. Een kaart uit de startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied van 10 juni 2022. Hoewel ik bij vlagen boos of verdrietig kon worden van de stikstofberichten de afgelopen periode, kon ik me nog niet goed voorstellen op basis waarvan de vee reductie gebaseerd wordt en vooral hoe dat dan de natuur kan verbeteren. De 78 pagina tellende notitie heb ik niet echt bestudeerd en ook niet doorgebladerd. Zelfs de samenvatting kom ik nauwelijks door. Als ik het goed begrijp moet de staat van de natuur verbeteren en moeten we voldoen aan eerder gemaakte afspraken en doelstellingen. Stikstofreductie is hierin een concreet genoemde actie. Over het streven naar biodiversiteit zie ik niets, terwijl dit juist als een van de belangrijkste doelen voor sterke en gezonde natuur geldt op het moment.

OK, stikstofreductie om de natuur te verbeteren (en zonodig ruimte creëren voor duurzame economische en maatschappelijke ontwikkelingen) is nu dan het uitgangspunt. Eens kijken wat dat voor ons zal betekenen.

Met onze bescheiden veestapel van ongeveer 40 koeien en 50 schapen beheren we zo’n 30-40 hectare natuurland. Dit wil zeggen dat we het maaien en beweiden afstemmen op het ritme van de seizoenen en verschillende dieren en planten een kans geven om op het land te leven. Onze dieren leven ook op een bescheiden rantsoen en eten in de winter hooi en kuilvoer dat van het eigen land af komt. We winnen zelfs nog wat extra hooi en kuilvoer om aan anderen te verkopen. Deze manier van landschapsbeheer heeft de afgelopen jaren een mooie diversiteit aan begroeiing opgeleverd.

Dus zo’n vaart met de reductie van onze veestapel kan het dan niet lopen toch? Ehhh Jawel dus! De percelen die we beheren zijn op de stikstofkaart groen gekleurd, dit betekent 90-95% emissiereductie als doelstelling, ofwel 90-95% minder vee!. Als we als dit land beheren met 10 koeien en schapen, zal dat de natuur niet te goede komen, het land zal overwoekerd raken en verstikken. Hoe gaat deze emissiereductie doelstelling de natuur helpen? Ik snap er echt niks van. Misschien moet ik toch de hele notitie proberen door te worstelen. Voorlopig hoop ik op goede gesprekken en een constructieve actiedag in Stroe morgen.

80 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Boerentrots

bottom of page